Anmeldelser / Arkiv
Anmeldelser / Alle
Teater GROB
Takkelloftet
Teater Norkraft og Mærkværk 
Det Kgl. Teater
Københavns Musikteater
Det Kongelige Teater
Østre Gasværk Teater
Det Kgl. Teater

Teater 1

Store Kannikestræde 8
1169 Kbh K

 

Webredaktion

Rie Hammer
Mette Garfield 

 

Teatermagasinet Teater 1 udkommer fire gange
om året og er Danmarks eneste tidsskrift for både
dans, teater og performance. Vores mål er at tage
fat, der hvor dagspressen stopper.

WebDesign Morten Bak
mkcb.dk