Anmeldelser / Arkiv
Anmeldelser / Alle
Dansehallerne
Gamle Scene, Det Kongelige Teater
Carlsbergbyen
Bådteatret
Gasværket
København Musikteater
Gæstespil på Teater Grob
Teater FÅR302
Bellevue Teatret
Mammutteatret

Teater 1

Store Kannikestræde 8
1169 Kbh K

 

Webredaktion

Rie Hammer
Mette Garfield 

 

Teatermagasinet Teater 1 udkommer fire gange
om året og er Danmarks eneste tidsskrift for både
dans, teater og performance. Vores mål er at tage
fat, der hvor dagspressen stopper.

WebDesign Morten Bak
mkcb.dk