Anmeldelser / Arkiv
Anmeldelser / Alle
Republique
Slottet, Carlsbergområdet
AFUK
Husets Teater
Tivoli, Pantomineteatret
Bellevue Teater
Skuespilhuset
HamletScenen, Kronborg
Hamletscenen, Kronborg

Teater 1

Store Kannikestræde 8
1169 Kbh K

 

Webredaktion

Rie Hammer
Mette Garfield 

 

Teatermagasinet Teater 1 udkommer fire gange
om året og er Danmarks eneste tidsskrift for både
dans, teater og performance. Vores mål er at tage
fat, der hvor dagspressen stopper.

WebDesign Morten Bak
mkcb.dk