Livingstones Kabinet leger scenekunsten frem
Aarhus Teater
Turne rundt i hele landet
Livingstones Kabinet leger scenekunsten frem
Interview med syrisk dramatiker
Aarhus teater
Østre Gasværk Teater
Fredericia Teater
Aarhus Teater
Skuespilhuset, Det Kongelige Teater
Bellevue Teatret
Betty Nansen Teatret
Teatret Svalegangen
Republique, Store Scene
Tivoli
Religion
Driver teaterbranchen intern censur?
konsekvenser for det danske teaterlandskab.
Interview med Efva Lilja
Den Anden
Den Anden
Grønnegårds Teatret
Fortællingens magt
Fortællingens magt
Fortællingens magt
Fortællingens magt
Maria Lucia vandt Teaterpokalen
Det var LIVA der manglede
Nyd en dugfrisk dansk monolog

I mødet med fordomme

Publikums kan ”øve hjernen på uvante og svære situationer” fortæller instruktør Thomas L Corneliussen om forestillingen ”Human afvikling”, hvor publikum inviteres med på en fordomsfri, og frem for alt humoristisk undersøgelse af hvad det er der sker, i mødet med folk der er fysik anderledes.
Af Thomas L Corneliussen

Hvad vil I fortælle med forestillingen?

For mig var det vores kollektive omgang med “livssmerten” i en filosofisk optik, der var det første store omdrejningspunkt i projektet.

Et fysisk handicap som cerebral parese (spastisk lammelse) kan ikke skjules. I hvert fald ikke i vores hovedperson Jacobs tilfælde. Og dét, sammen med de stigma Jacob udsættes for som følge heraf, er forestillingens uafrystelige eksempel på livssmerte i målestok 1:1.

Derudover handler Human afvikling om hvordan vi alle sammen reagerer på de fysisk anderledes, og dermed de stigma vi bevidst eller ubevidst udsætter dem for.

Vi kan nemlig ikke lade være med at reagere instinktivt på Jacob, også selv om vi nogen gange reagerer på måder, som vi måske slet ikke bryder os om. Det er netop dét projektet gerne vil undersøge nærmere. I Human afvikling inviterer vi publikum med på en fordomsfri, og frem for alt humoristisk undersøgelse af hvad det er der sker, når vi møder folk der er fysik anderledes, som er svære at forstå og hvis signaler vi ikke umiddelbart kan afkode. Hvad er det der gør os så usikre? Hvorfor er det vi helst vil undgå sådan nogle som Jacob? Hvorfor fungerer vi på den måde?

På den måde kommer forestillingens møde med Jacob i virkeligheden til at handle om publikums møde med sig selv og deres holdninger og deres mulige fordomme.

Endelig vil vi vise, at kombinationen af kunst og forskning (ikke blot som forskningsformidling - men som aktiv forskning der hiver data ud af vores begivenhed) kan have en symbiotisk forstærkende effekt på hinanden. Vi formidler og informerer ikke blot omkring et kompleks samfundsproblem som fysisk handicap og folks manglende forståelse af hvad det vil sige at leve med et fysisk handicap. Data fra pilotudgaven viste, at vi kunne ændre folks adfærd overfor det de selv refererede til som de 'anderledes’, hvilket reelt også gør os til en del af løsningen på problemet.

 

Hvorfor er det en vigtig fortælling?

Vi glemmer tit, at livet ikke handler om være perfekt. Vi har en kultur der hylder og idealiserer det glitrede, det smukke, det lækre. Men det er ikke hér vi finder svaret på menneskets eksistentielle tumlen med hvad der kan give vores liv mening og værdi. Vi har et gammelt ordsprog der siger, at 'lidelse giver indsigt’. Lidelse er på ingen måde et mål, men det er heller ikke noget vi skal flygte fra  og undgå for enhver pris.

Human afviklingforsøger at give en indsigt i en ellers skjult verden, som censureres væk af mange forskellige grunde. Men forestillingen handler også om etik, moral, humor, holdninger, værdi, frygt, inklusion, seksualitet, drømme, kærlighed og meget mere - alt sammen ting man som tilskuer kan spejle sig direkte i - selv om det også bliver tydeligt, at der er ting ved Jacobs handicap der indimellem gør hans og vores verden usammenlignelige.

 

 Hvad er det scenekunsten, som medie, kan bidrage med i netop den fortælling?

Teatrets evne til at skabe indlevelse i kraft af det levende møde med publikum er unik. Den øjenåbnende rejse ind i et andet menneskes liv og sind, som teatret tilbyder, er afgørende i vores undersøgelse. Teatrets magi og poesi lukker os op og skaber indlevelse og dermed en følelsesmæssig erfaring omkring Jacob. Spørgsmålene vi stiller undervejs skal sætte refleksioner i gang og giver perspektiv til disse emotionelle erfaringer.

I teatersædet kan vi desuden med nydelse sidde i det trygge mørke og leve os ind i de pinligste og mest akavede situationer, situationer som vi ude i den virkelige verden øjeblikkeligt ville have lukket ned for og fjernet os fra. Det betyder at man som tilskuer i teatret har mulighed for at “øve” sin hjerne på uvante og svære situationer og endda i nye og anderledes handlingsmuligheder end dem vi normalt vælger.

På den måde har forestillingen med sine temaer, sit indhold og de interaktive spørgsmål undervejs potentiale for at skabe øget indsigt, forståelse og refleksion i forhold til at leve med et fysisk handicap, for derigennem at inkludere og af-stigmatisere socialt sårbare grupper.

 

Hvad har udfordringen været i at skabe forestilling og formidle historien?

Der har været mange.

På det formmæssige plan har det fra begyndelsen været svært at få folk til at forstå, hvad det var vi ville. For der er ikke kun tale om teater. Det er heller ikke forskningsformidling. Det er heller ikke kun forskning i folks forhold til handicappede og det unormale. Det er det hele på samme tid og mere til. Vi har med Human afvikling opfundet et nyt tværfagligt samarbejde der i sin kombinationsform har vist sig - ikke bare at kunne formidle og betragte - men at kunne være potentiel adfærdsændrende - endda i meget høj grad.

På det rent teatermæssige plan har der været andre konkrete udfordringer. Skuespiller Kristoffer Fabricius, som spiller Jacobs ven, og også i dele af forestillingen helt overtager rollen som Jacob, kom ind i projektet efter at det meste af manuskriptet var skrevet. Det viste sig at blive en stor udfordring for Kristoffer, at skulle gå så tæt ind på livet af Jacob, og skulle være dén der forklarede Jacob for publikum og samtidig udfordrede ham. Den proces var forbundet med stor blufærdighed, og krævede mange samtaler og ekstra prøver. Men det er samtidig blevet en af forestillingens styrker, for alt det sværeste i denne proces har vi arbejdet ind i forestillingen.

Endelig har vi brugt lang tid på at få dramaturgien til at gå op sammen med de interaktive spørgsmål vi benytter os af i forskningsøjemed. Men da vi først havde knækket koden for hvordan vi skulle stille og bruge spørgsmålene, så viste det sig at bidrage til at gøre dramaturgien i forestillingen knivskarp.

 

Hvem skal se forestillingen?

Vores primære målgruppe er det helt “almindelige” publikum i alle aldre. 

Den sekundære målgruppe er fysisk handicappede da forestillingen har vist sig, at rumme en række historier, der ofte censureres internt i handicapverdenen af forskellige grunde.

Men jeg vil sige at målgruppen er alle som interesserer sig for hvad det vil sige at være menneske - på godt og ond. Samt som særinteresse: Alle der interesserer sig for forskning og scenekunst og for nye tværfaglige samarbejdstyper. 

 

Hvad skal jeg have med hjem som tilskuere? 

Det er i høj grad helt op til dig selv. Vi iscenesætter mødet med Jacob og mødet med dig selv som publikummer. Vi siger ikke hvordan du skal have det, eller hvad du skal mene under og efter forestillingen.

Vi fremlægger en masse facts i form af hjerneskanninger, DNA-analyser, journal-bidder og bearbejdede episoder fra Jacobs dagligdag, og giver publikum mulighed for at få et humoristisk og råt indblik i Jacobs verden.

Både vores pilot-fokusgruppe, de første anmeldelser og de publikummere vi har talt med indtil nu siger, at de får en hel masse med hjem. Men faktisk tager vi selv noget med hjem fra hver forestilling: Min forskningsleder Kristian Martiny og jeg får en masse data ud af forestillingen til psykologisk og social forskning. Og det vi får med os, skulle gerne bidrage til at gøre os alle sammen klogere på vores kollektive forhold til normalitet.

Teater 1

Store Kannikestræde 8
1169 Kbh K

 

Webredaktion

Rie Hammer
Mette Garfield 

 

Teatermagasinet Teater 1 udkommer fire gange
om året og er Danmarks eneste tidsskrift for både
dans, teater og performance. Vores mål er at tage
fat, der hvor dagspressen stopper.

WebDesign Morten Bak
mkcb.dk