D. 17.5  kl. 17-18.30 
D. 18. august på Kronborg Slot
Festival: Helsingør + Helsingborg 1.-6. august
FESTIVAL: København 1.-12. juni
FESTIVAL: Husets Teater  8.-11. juni 
FESTIVAL: DANISH+
Amager 24.-29. maj 
Gratis dans for børn og unge
Aarhus 1.-4. maj 
Roskilde 26. april – 3. maj 

Open Call til Det Frie Felts Festival 2018

Næste udgave af Det Frie Felts Festival foregår i perioden fra den 16. – 21. januar 2018.
Den finder sted dels på CORPUS, den nye eksperimenterende scene i den gamle Prøvesal A på Gamle Scene på Kgs. Nytorv, og i Warehouse 9 i Den Brune Kødby.

Kunstnerisk linje
Det Frie Felts Festival ønsker at præsentere scenekunstneriske værker, der viser feltets diversitet inden for koreografi, post-dance, eksperimenterende teater, performance, live art, ny cirkus,  readings, performancelectures, stedsspecifikke værker, installation og hvad der ellers måtte være af nye genrer og formater, som vi endnu ikke har kendskab til.
Kuratorerne lægger vægt på værker med en særlig eksperimentalkraft, der udfordrer og inspirerer. Varigheden af værkerne må gerne variere ift. alment benyttede tidsformater og der må også gerne tænkes over, hvor værket skal præsenteres.

Kuratorerne er: Koreograf Kitt Johnson, dramaturg og iscenesætter Jesper Pedersen og performance kunstner Naja Lee Jensen.

Scener
CORPUS scenen består dels af en stor black box, hvor vi under festivalen kommer til at have en fast publikumsopbygning. I weekenden vil der også være adgang til en ”prøvesal B” som ligeledes kan omformes til en black box, men som ikke har publikumsopbygning og med færre muligheder rent teknisk. Warehouse 9 råder over 4 rum i Den Brune Kødby, som er egnet til mange forskellige formater, gerne stedsspecifikke og/eller mere interaktive, installationsagtige formater, eller værker der med fordel kan gøre brug af mere intime rammer.

Økonomi
Det Frie Felst Festival ændrer i år praksis i forhold til honorering af de kunstneriske værker. Som noget nyt bedes om en samlet pris på forestillingen (eksklusiv moms), svarende til de reelle omkostninger hvert projekt måtte have ved at deltage i festivalen. Prisen skal være per opførelse og i forhold til antal medvirkende. Husk at medregne honorar til alle (inklusiv afviklere).
Det Frie Felts Festival har en begrænset økonomi til køb af forestillinger. Der er afsat op til 25.000 kr. eksklusiv moms per forestilling.
Som en ny praksis vil billetindtægterne i år gå til festivalen og er en del af festivalens driftsbudget.

Ansøgning skal indeholde:
Max 2 A4 sider med følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af projektet/forestillingens målsætning, form og indhold
  • Pris for forestillingen eksklusiv moms
  • Oplysning om den projektansvarlige person over for festivalledelsen
  • Medvirkende kunstnere, samt kortfattet CV eller værkliste for enten kompagni eller kunstnerisk ansvarlig/e
  • Links til video (helst links til Vimeo- eller Youtube o.lign.) eller fotos, fra pågældende værk eller tidligere arbejder
  • Teknisk info/rider.

Ansøgninger til 'Det Frie Felts Festival 2018' skal indsendes senest søndag den 15. juni 2017 kl. 23.59 på mail til adressenkontakt@detfriefeltsfestival.dk
Ansøgere får besked om de er kommet med eller ikke er kommet med senest den 1. november 2017.

Vilkår
1) Vær opmærksom på at specielt ved forestillingerne på CORPUS, vil det i år være 'show case'-lignende betingelser, idet det ikke er muligt at lave ny lyssætning til hver enkelt forestilling, pga.  hurtig ryk ind og ud hver dag, så der må laves en 'fælles' lys-og lydrig som i videst mulige omfang, tilgodeser forestillingerne i et fælles set up.

2) Forestillingerne spiller som udgangspunkt kun en gang hver ved årets festival, der kan være undtagelser ved intimforestillinger med få tilskuere ad gangen o.lign.

3) Børneforestillinger kan ikke deltage – forestillinger skal sigte mod et publikum fra 16 år og op.

4) Arbejdet skal have nogen form af tilknytning til Danmark, så udenlandske gæstespil kan ikke komme i betragtning, med mindre det er en dansk co-produktion.

5) Det Frie Felts Festival har nogle guidelines og indsatsområder i forbindelse med PR. Udvalgte projekter får tilsendt guidelines kort efter optagelse på Det Frie Felts Festival og der vil være samarbejde omkring PR som vil kræve noget tid udover produktionsarbejdet.

Teater 1

Store Kannikestræde 8
1169 Kbh K

 

Webredaktion

Rie Hammer
Mette Garfield 

 

Teatermagasinet Teater 1 udkommer fire gange
om året og er Danmarks eneste tidsskrift for både
dans, teater og performance. Vores mål er at tage
fat, der hvor dagspressen stopper.

WebDesign Morten Bak
mkcb.dk