Sådan håndterer skrothandlere genbrugsjern

Hvordan foregår håndteringen af jern? Bliv klogere på genbrug af jern, og hvor du kan få penge for at aflevere det.  

 

Hvad bliver jern genbrugt til?

Genbrugsjern kan anvendes til at producere nyt jern og metal. Denne proces sker på smelteværker i Danmark og udlandet.  

 

Hvordan indsamles genbrugsjern i Danmark? 

Mange produktionsvirksomheder anvender jern i deres varer. Blandt andet indeholder maskiner, møbler, VVS og mange andre produkttyper jern. Der vil oftest være restmaterialer efter endt produktion, som virksomhederne ikke har mulighed for at genanvende til anden produktion. Virksomhederne har derfor brug for at afskaffe det.  

Den bedste måde at skaffe sig af med restjern – og for den sags skyld også andre typer restmaterialer af metal, – er ved at sælge det til en skrothandler. Skrothandleren indsamler ofte skrot både fra virksomheder og private, og håndterer restmaterialerne til genvinding i flere lande. På den måde får restjern nyt liv i stedet for at blive spildt. 

 

Hvordan sorterer skrothandlere jernskrot? 

Skrothandlere kan opdele genbrugsjernet i formateriale/letjern og jern til saks.  

Formateriale er jern der ikke er helt uden urenheder. For eksempel kan det indeholde lidt af andre typer af restmateriale som gummi, plast, træ osv.  

Jern til saks er jern, som ikke indeholder andre restmaterialer. Det skal klippes i skrotsaks som led i nedbrydningen af materialet.  

Nogle skrothandlere opdeler for eksempel også jernet i støbejern, jernspåner, hårde hvidevarer og jern med blymaling. 

 

Skrothandlere i Danmark 

Der er flere skrothandlere lokaliseret forskellige steder i Danmark, som modtager og håndterer jernskrot:

Gendan er en skrothandler placeret i Næstved på Sjælland. De køber bl.a. jern, kobber, messing, aluminium og zink. Hos dem kan du også få professionel rådgivning om affaldssortering samt være sikker på at genvindingen af materialerne sker på en miljømæssig korrekt måde. Virksomheden opererer på et miljøgodkendt modtageranlæg. 

Bradals Produkthandel er en familiedrevet skrothandel beliggende i Silkeborg. Anlægget har olieudskiller og sandfang, som minimerer belastningen af omgivelserne. De tilbyder lån af container til både virksomheder og private i Jylland og på Fyn.