Hvad er en fortrolighedserklæring?

På nogle arbejdspladser er det et krav, at man underskriver en fortrolighedserklæring, som også kaldes en NDA. Dette står for non-disclosure agreement. En sådan er et dokument, hvor man underskriver på en aftale om fortrolighed.

En NDA bliver typisk udskrevet, hvis du eller andre parter gerne vil sikre sig, at forskelligt information ikke gives videre. Her kan du læse mere om, hvad er en fortrolighedserklæring er.

Hvad er en NDA?

En NDA er en standard betingelse ved de fleste salg og køb af virksomheder, fremskaffelse af kapital, rådgivning osv. Den bliver typisk brugt i situationer, hvor forskellige informationer bliver delt, som man gerne vil forholde fortroligt.

Når man underskriver en fortrolighedserklæring, så skriver man under på, at de parter, som var involveret i forhandlingen, ikke må videregive det information som blev delt under forhandlingen til en tredje part.

Især ved køb og salg af virksomheder kan der blive delt en del følsomme informationer, som kan være dårligt for virksomhedens ry at blive delt. Det kan også være informationer, som man ikke vil have lækket til konkurrenter osv. Det kan også være forskellige marketingsstrategier eller hemmeligheder som bliver delt, som man heller ikke vil have lækket til uvedkommende.

Man kan ikke helt garantere, at fortrolige informationer ikke bliver lækket, efter man har underskrevet erklæringen. Dog giver erklæringen dig mulighed for at få erstatning, hvis den anden part ikke overholder deres del af aftalen.

Hvad skal en NDA indeholde?

Når man laver en fortrolighedserklæring, så har man nogle forskellige ting, som man skal have dækket. Den mest basale fortrolighedserklæring dækker typisk følgende punkter:

  • Hvem er de forskellige parter af aftalen?
  • Hvilke informationer er dækket af aftalen?
  • Hvilke ansvar pålægges de forskellige parter for at overholde aftalen?
  • Hvor længe gælder fortrolighedserklæringen?
  • Er er nogle, som informationerne gerne må deles med?
  • Må man uddele fysiske eksemplarer af informationerne?
  • Må man snakke om informationerne?
  • Hvad sker der med den fortrolige information, når aftalen udløber?

Det er vigtigt, at erklæringen bliver lavet udførligt, så man ikke kan udnytte diverse svage formuleringer. Du kan finde meget mere information om en fortrolighedserklæring på nettet, men du kan også finde hjælp udefra til at udarbejde en stærk fortrolighedserklæring.

Når du laver en fortrolighedserklæring, så er det vigtigt, at alle parter er indforstået med, hvad aftalen indeholder. Det er også vigtigt, at det gøres tydeligt, at parterne underskriver en NDA.