Hvad er et regnskab?

Når man driver en virksomhed, så skal er man nød til at holde styr på pengestrømmen i virksomheden. Ved at man laver regnskab, så skaber man et overblik over virksomhedens økonomiske situation, og dermed finder man også ud af, om det kører godt for virksomheden, og den har overskud, eller om det går dårligt for virksomheden, altså om man har underskud.

Et regnskab laves som regel fra start januar, og slut december, hvor man dermed laver et årsregnskab.

Det består et regnskab af

Et regnskab består, som regel altid af en balance, samt en resultatopgørelse. Balancen giver et overblik over virksomhedens værdier og gældsposter. Og resultatopgørelsen giver et overblik over, hvor stort eller lille underskud der er, generet ud fra årsregnskabet. Hvordan regnskaber skal føres, varierer alt efter, hvor stort virksomheden her.

Er det lovpligtigt at lave regnskab?

Har man en registreret virksomheden, så har man pligt til at lave regnskab, ja. Det gælder uanset, om man har en lille eller stor virksomhed, om det er et enkeltmandsvirksom eller en anpartselskab. Alle skal føre et retvisende regnskab.

Man føre et regnskab over sin virksomhed, både, for at man kan danne sig et overblik, om der genereres underskud eller overskud, men også for at staten kan se, hvordan det går. Dermed kan de også indkræve det beløb, som skattestyrelsen skal have.

Om du klarer regnskabet selv, eller om du får revision fyn til det, betyder ikke det store. Hvis du mangler en revisor, så kig på denne her side. Det er blot vigtigt, at du opbevarer alle bilag og regnskabsdata 5 år tilbage. Det kan være i form af fysiske papirer, men det kan også være digitale filer, som man kan uploade i sit regnskabsprogram. Regnskabsbilag og data, der er ældre end 5 år, kan kasseres på rigtig vis.