Parterapi

Parterapi

Parterapi kan være effektiv hjælp for jer, som føler at i har udfordringer i parforholdet. 

Er du træt af de samme konflikter, og føler du, at i altid havner det samme sted? Gentager i de samme mønstre igen og igen, uden at rykke jer? 

Parterapi kan være det rigtige for jer, hvis i føler jer fastlåst i de samme mønstre og konflikter, uden at i er i stand til at løse dem på egen hånd. Der kan være mange grunde til at søge hjælp hos en parterapeut. Parterapi kan både være med til at hjælpe et parforhold i krise, men også til at styrke et parforholds fremtid, og kan afværge fremtidige konflikter og problematikker, før de opstår. 

Grunde til at søge hjælp i parterapi kan være:

  • problemer med kommunikation og fælles problemløsning
  • manglende kærlighed, nærvær og kontakt
  • usammenhængende hverdagsliv 
  • behov for hjælp til bedre konfliktløsning
  • utroskab eller tillidsbrud
  • problemer med familie og børn
  • brud og skilsmisse

Parterapi er med til at give jer de rigtige redskaber, så i sammen opnår bedre kommunikation og forståelse for hinanden, og sammen finder frem til løsninger på jeres fælles problemer. Gennem terapien vil i få hjælp til at erfare, at det er jeres egne indbyrdes mønstre der er med til at skabe jeres konflikter, og at i ikke er hinandens modstandere, men i stedet skal arbejde sammen mod jeres fælles problem som partnere. I vil i parterapi få gode, konkrete råd til hvordan i kan løse jeres udfordringer, og vil opdage positive forandringer i den måde, i samarbejder og kommunikerer på. Gennem terapi vil i få større indblik i hinandens følelsesliv og større forståelse for hinanden gennem sårbarhed og forståelse af hinandens indre, både tanker og følelser. I vil som par opleve at stå stærkere og tættere sammen, efter i igennem terapien har fået belyst og forløst dynamikker og mønstre, der tidligere har holdt jer fra at overkomme jeres fælles og individuelle udfordringer.